Řecko aneb má srdeční záležitost

7. 12. 2021 Autor: Radka Zvolská Radka Zvolská, absolventka oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (Mgr.) vyjela na dvouměsíční stáž na Velvyslanectví České republiky v Athénách.

Celý příběh začal již v roce 2014, kdy jsme se s rodiči vydali navštívit naše rodinné přátele, kteří v té době žili v Athénách. Provedli nás jak místy turistickými a přeplněnými, tak místy skrytými, které si obyvatelé Athén před turisty přísně střeží. A přesně v této chvíli, kdy jsme procházeli těmi nejtajnějšími uličkami, jsem se do Athén bezmeznězamilovala. Již při čekání na odlet na athénském letišti jsem si slíbila, že se do tohoto několikamilionového města jednoho dne vrátím. A na delší dobu, než jen na několikadenní dovolenou.

Čas plynul až do dubna roku 2021, kdy jsem dokončovala svou diplomovou práci a začala se připravovat na státní závěrečné zkoušky. Mé myšlenky se však čím dál častěji začaly vracet k cestovatelským vzpomínkám a mé neposedné dobrodružné srdíčko bilo na poplach. Prostřednictvím zahraničního oddělení MUP jsem se začala zajímat o možnost vycestovat po absolvování magisterského studia v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, začala jsem vyhledávat a reagovat na nabízené stáže v EU a na konci června, v době mé největší přípravy na SZZK, jsem získala kladnou odpověď právě z města, do kterého jsem se tak toužila vrátit. Po prvotním překvapení, úspěšném složení SZZK, splnění všech náležitostí a po sbalení si života do dvou kufrů jsem počátkem září odletěla na dvouměsíční stáž na Velvyslanectví České republiky v Athénách.

V průběhu stáže jsem měla možnost nahlédnout do mnoha úkonů, které na zastupitelském úřadě (ZÚ) probíhají. Hlavní náplní mé práce však byla asistence na konzulárním oddělení ZÚ. Šlo především o komunikaci s českými a řeckými občany, orientaci v podmínkách cestování mezi oběma zeměmi, pomoc českým občanům v nouzi či vyřizování matričních dokladů. V neposlední řadě jsem se podílela na přípravě a průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které na ZÚ proběhly ve dnech 8.–9. 10. 2021.

Jednoznačným zpestřením stáže byly návštěvy centra Athén a víkendové výlety k moři. Několikrát jsem navštívila Akropolis a athénskou agoru, která se nachází přímo pod Akropolí, a nesčetněkrát jsem obdivovala ruch na náměstí Syntagma, ze kterého dohlédnete na řecký parlament a jeho výměnu stráží. Za návštěvu dále stojí muzeum Akropolis, které představuje nespočet archeologických nálezů a překrásných soch z dob řecké antiky, a také úchvatný Panathénský stadion, který v roce 1896 hostil první novodobé olympijské hry.

Je to již pár dnů od chvíle, kdy jsem ze slunných Athén odlétala v tričku s krátkými rukávy a z pražského letiště vycházela oblečená do několika vrstev teplého oblečení. Od té doby však stále vstřebávám nespočet zážitků, zkušeností a cenných rad, které jsem na stáži získala. Byla to velká zkušenost, dřina, zároveň však neskutečná pocta a příležitost, které si velmi vážím. Děkuji.