Erasmus Welcome Boat Party

28. 2. 2017 Autor: Barbora Josefína Vochozková S příchodem nového semestru na MUP přijela také nová skupina studentů z celého světa. Valná většina z nich pochází z partnerských univerzit po Evropě a přijeli do Prahy studovat v rámci programu Erasmus+. Pro mnoho studentů je takový studijní pobyt jejich první zkušeností s pobytem v zahraničí, a tak je povinností naší školy a aktivních členů Buddy teamu přijíždějící studenty řádně uvítat.

Již tradičně se poslední pátek před zahájením výuky pořádala Erasmus Welcome Boat Party, ze které mohli naši zahraniční spolužáci obdivovat krásné výhledy na noční Prahu a v příjemné atmosféře se seznámit s ostatními studenty, kteří na MUP přijeli studovat z různých koutů světa.

Po dvouhodinové plavbě po Vltavě se početná skupina Erasmáků a jejich místních Buddíků vydala poznat pražský noční život. Přivítání našich zahraničních studentů proběhlo velmi úspěšně a snad jim studium půjde stejně dobře jako sblížování se s českou kulturou. 

Pokud se i vy chcete zapojit do programu Erasmus+ a vyjet studovat na nějakou z našich partnerských univerzit nebo se seznámit s našimi Erasmáky a zažívat s nimi jejich pražská dobrodružství, přihlaste se do školního Buddy teamu. Více informací naleznete na SISu nebo v kanceláři zahraničního oddělení.