MUPácká turistika na Šumavě 2023

15. 10. 2023 Autor: Milan Šafr Na přelomu září a října se uskutečnila akce, jejímž cílem bylo účastníkům ukázat krásy Šumavy, rozlohou největšího národního parku v Čechách. Užít si krásy výhledů a barev podzimu této nevšední části naší země.

Základnu pro, nakonec osmičlennou, skupinu tvořila nově zrekonstruovaná chata Granit, kterou mimochodem spravuje bývalý student naší univerzity.

Účastníci si nakonec z nabízených možností cest a míst kam se vypravit zvolili následující:

Páteční trasa vedla z Čeňkovy pily přes Turnerovu chatu na Rokytu a z části také kolem Vchynicko-tetovského plavebního kanálu (vybudovaného v letech 1799–1801 podle návrhu Ing. Rosenauera a sloužícího ještě začátkem 20. století k přepravě dříví na Čeňkovu Pilu a do dalších pil při řece Otavě) a dále po červené stezce až na Modravu, jejíž popularita od odvysílání stejnojmenného seriálu je obrovská. V turistické sezóně tomu také odpovídá počet turistů z celé republiky. V Čeňkově pile přítomné jistě upoutala zastávka u soutoku říček Vydry a Křemelné, tedy vznik řeky Otavy spolu s památným stromem, který dle místní tabulky zasadil český světoznámý hudební skladatel Bedřich Smetana.

Sobotní okruh okolím malebných Kašperských Hor přes nejvýše položený hrad v Čechách Kašperk i sousedící Pustý hrádek (sloužil jako zajištění vyvýšeniny před hradem) a dále přes Žlíbek po Národní stezce Strážců hranice, lemovanou opevněnými bunkry, směrem k vrchu Javorník na Královský kámen. Je to místo, ke kterému se váže řada legend. Podle jedné z nich zde našel úkryt český král na útěku před cizími vojsky. Jiná pověst praví, že zde v den svaté Barbory vykvétá čarovná rostlina. Kdo ji najde, může získat velké bohatství, které je poblíž ukryto. Návrat zpět do Kašperských Hor vedl další zajímavou naučnou stezkou Cestou zlatokopů. Narazíme zde na pozůstatky hlubinné a povrchové těžby zlata, ke které docházelo v Českém království za vlády Lucemburků. Kašperské Hory se staly od dob Jana Lucemburského svobodným horním městem, později povýšeným na královské, centrem nejvýznamnějšího zlatonosného revíru Českého království v době předhusitské. Tato cesta byla součástí původní, tzv. Zlaté stezky, tj. obchodní komunikace spojující bavorský Pasov s Kašperskými Horami. Putování zakončila notně unavená skupina návštěvou v místní vyhlášené pražírně kávy a následně i minipivovaru.

Závěrečný nedělní výlet zavedl účastníky z městečka Srní přes Zelenohorské chalupy na tradiční místní body zájmu Poledník a Oblík. Ten nadchnul všechny přítomné především nádherným pohledem na Šumavu, zejména na v sobotu navštívený hrad Kašperk. Následná zastávka u Tříjezerní slati jen umocnila zážitky ze zdejší přírody. Návrat do cíle (Modrava) vedoucí přes Rybárnu si někteří otužilejší studenti zpestřili osvěžením v Roklanském potoce. Zadov je pro turistu rozhodně mnohem klidnější volbou oproti hlavně v sezóně přelidněné Modravě a Kvildě. Skupina MUPáků našla v chatě Granit perfektní místo pro relaxaci a nabírání sil na celodenní výšlapy. Relaxační faktor umocňoval také nevšední výhled na níže položené části jižních Čech – Hlubokou nad Vltavou a České Budějovice. Akce tedy splnila očekávání. Kromě turistiky po šumavských cestách si její účastníci jistě odnáší spoustu zážitků a my organizátoři doufáme, že také nové přátelské vazby.

Další možností, kam společně s MUPáky vyrazit, bude prosincový jednodenní předvánoční výšlap na Karlštejn. Srdečně vás na něj zveme a těšíme se na další zájemce o skupinovou turistiku a socializaci v pohybu!