10/11/2015 - Zákaz mučení ve světle nových bezpečnostních rizik

Odborný seminář „Zákaz mučení ve světle nových bezpečnostních rizik“ – JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Náplní semináře je střet mezi dvěma klíčovými hodnotami spojenými s moderní demokracií, tedy bezpečností státu a ochranou lidských práv a svobod. Pozornost bude zaměřena na konkrétní právo, tj. zákaz mučení, které je řazeno mezi práva absolutní, nejsou z něj tedy připuštěny žádné výjimky. 

Určující pro výklad tohoto práva v Evropě je judikatura Evropského soudu pro lidská práva, proto budou rozebrány vybrané případy. Evropský soud opakovaně judikuje neprolomitelnost tohoto lidského práva ani v zájmu bezpečnosti státu. Přes tento rigidní zákaz mučení je však faktem, že se k němu bezpečnostní složky některých států v souvislosti s „bojem proti terorismu“ uchylují.