09/03/2015 - Výzva pro podání návrhů příspěvků na sedmou výroční studentskou konferenci

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha, a Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity srdečně zvou studenty všech studijních programů (Bc., Mgr., Ph.D.) k podání návrhu příspěvků na sedmou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým bezpečnostním tématům.

Zejména vítáme návrhy příspěvků na následující aktuální bezpečnostní témata: boj proti terorismu a extremismu, post-konfliktní rekonstrukce, kybernetická bezpečnost, privatizace bezpečnosti. Vítáme však i návrhy příspěvků na další relevantní témata.

Konference se uskuteční v pátek 24. 4. 2015 v budově Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno 602 00). Návrhy příspěvků zasílejte e-mailem na adresu conference@c4ss.cz do 9. 3. 2015.

Návrh příspěvku by neměl přesáhnout 300 slov a musí být doručen v jednom z následujících formátů: Word Document (.doc) nebo Adobe Acrobat (.pdf). Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník studia a název instituce, na které autor/ka studuje. Autoři vybraných příspěvků budou informováni e-mailem v polovině března 2015. Účast na konferenci je zdarma.

Písemné verze všech příspěvků přednesených na konferenci budou zveřejněny ve sborníku, který bude publikován po skončení konference. Požadavky na délku písemné verze jejich příspěvku a informace o citační normě jsou potvrzeným přispěvovatelům upřesněny níže. Ve sborníku není možné publikovat bez vystoupení na konferenci. Pro vystoupení na konferenci nicméně není podmínkou příprava písemného příspěvku do sborníku.

Více informací najdete na http://c4ss.cz/aktivity/studentske-konference/