02/10/2015 - Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společenství

Dne 2. října 2015 se uskutečnila již dvanáctá konference s tématikou průmyslových práv, kterou uspořádala Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví.