08/09/2022 - Vyšlo nové číslo časopisu Gender a výzkum Sociologického ústavu AV ČR

Dr. Březinová (Iberoamerické centrum MUP) ve svém článku „O dívce, co spatřila ďábla“ analyzuje historické a genderové reprezentace v brazilské populární kultuře.

Srovnání titulů z druhé poloviny 20. století a titulů nových, publikovaných ve 21. století na internetu, dokládá, že historický diskurs v Brazílii dává prostor novým jménům, hlasům a perspektivám, které stály dříve stranou zájmu oficiální historie a společenských zvyklostí. Diskuse o hrdinech a padouších brazilských dějin se tak otevírá dříve opomíjeným částem společnosti, ženám, černochům a venkovanům, dříve stigmatizovanými jako antimoderní část společnosti, stojící v cestě pokroku a civilizaci „bílé a moderní“ Brazílie.

Březinová K. (2022). "O dívce, co spatřila ďábla. Reprezentace genderu v brazilském cordelu." Gender a výzkum/ Gender and Research, 23(1): 78-98.  DOI: 10.13060/gav.2

Článek ke stažení:
https://www.genderonline.cz/artkey/gav-202201-0005_the-woman-who-saw-the-devil-gender-representations-in-brazil-8217-s-cordel-narratives.php