09/12/2016 - Výroční expertní konference C4SS - Resilience: Intervědní perspektivy

Centrum bezpečnostních studií MUP uspořádalo pravidelnou výroční expertní konferencii. Svým interdisciplinárním záběrem unikátní akce se letos zaměřila na odolnost společnosti z pohledu různých vědeckých disciplín. Cílem příspěvků a společné diskuze mezi experty ze sociálněvědních, technických, přírodovědných či lékařských věd bylo nalézat agendy a perspektivy umožňující výzkumnou spolupráci napříč obory a disciplínami, která představuje klíčovou výzvu současného teoretického i aplikovaného výzkumu v oblasti bezpečnostních studií.

Na konferenci kromě zástupců C4SS vystoupili experti z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Fakulty bezpečnostního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Vojenské lékařské akademie UNOB a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové či Státního ústavu radiční ochrany. Poskytovatele a zprostředkovatele aplikovaného bezpečnostního výzkumu reprezentovaly zástupci Odboru Bezpečnostního výzkumu MV a Technologického centra AV ČR.

Program