13/04/2015 - Valná hromada SK MUP, o.s.

Výbor Sportovního klubu MUP, o. s. zve všechny své členy na Valnou hromadu, která se koná 13. 4. 2015 od 18:30 hodin v budově MUP v Praze-Strašnicích, Dubečská 900/10.

Program Valné hromady:

  • Zahájení 
  • Schválení programu Valné hromady
  • Výroční zpráva (rok 2014)
  • Zpráva o hospodaření (rok 2014)
  • Plán činnosti a rozpočet na další období (rok 2015)
  • Volba orgánů SK MUP, o.s.
  • Diskuze
  • Usnesení - závěrečné hlasování
  • Závěr

V případě, že se ve stanovenou dobu konání Valné hromady SK MUP, o.s. nesejde dostatečný počet členů Sportovního klubu a Valná hromada nebude usnášení schopná, je stanovena půlhodinová čekací lhůta. Po uplynutí této čekací lhůty bude Valná hromada usnášení schopná za přítomnosti jakéhokoli počtu členů Sportovního klubu.

Kandidáti do výkonného výboru nebo kontrolní komise, se mohou hlásit na emailu: sport@mup.cz  nejpozději do 23. 3. 2015

Vzhledem k organizačnímu zajištění zasedání potvrďte, prosím Vaši  účast do 16. 3. 2015 e-mail: safr@mup.cz.

Mgr. Milan Šafr
předseda SK MUP, o.s.