11/04/2011 - 15/04/2011 - Studijní cesta do Bruselu a Lucemburku

Metropolitní univerzita Praha pořádá dvakrát ročně pro své studenty studijní cesty do Bruselu a Lucemburku. I v roce 2011 měli studenti možnost dvakrát navštívit instituce Evropské unie spolu s předním odborníkem na evropská studia prof. Ing. Jaroslavem Jakšem, DrSc. Cesta byla velmi dobře připravena a organizována CEBRE, která zastupuje české firmy v Bruselu.

Během studijní cesty v jarním termínu, která se konala ve dnech od 11. dubna do 15. dubna 2011, navštívilo dvacet dva studentů denního i kombinovaného studia společně s prof. Ing. Jaroslavem Jakšem, DrSc. a PhDr. Petrem Justem, Ph.D. hlavní instituce Evropské unie. V Bruselu navštívili Radu EU, Evropský parlament, Evropskou komisi, Evropský hospodářský a sociální výbor a NATO.

V Lucemburku navštívili studenti Evropský soudní dvůr, Evropskou investiční banku a Evropský účetní dvůr. Při návštěvě těchto institucí byl pro studenty zajištěn odborný výklad. Studenti se tak setkali například s Janem Převrátilem, členem kabinetu soudkyně Pelikánové z Evropského soudního dvora. Návštěvu Bruselu i Lucemburku zakončila večerní prohlídka obou měst i s průvodci.

O tom, jak se cesta studentům líbila, svědčí následující komentáře studentů MUP:

„Tato studijní cesta byla tím nejzajímavějším momentem z celého mého studia, opravdu jsem nadšen. ...“ 
Jan Veselý

„Můj celkový dojem z této studijní cesty je výborný :-), a jsem velice ráda, že jsem se jí zúčastnila.“ 
Lenka Grygarová

„Vše bylo perfektně zorganizované a připravené. Moc děkuji za krásný zážitek.“ 
Miroslava Procházková

„Velmi děkuji zahraničnímu oddělení za zprostředkování studijní cesty, která byla vynikající jak po studijní, tak i po kulturní a společenské stránce.“ 
Eva Tománková