10/05/2016 - Starostování v teorii a praxi

Centrum srovnávacího veřejného a evropského připravilo pro zájemce setkání s paní Bc. Radkou Vladykovou, která se podělila o zkušenosti se starostováním v rychle se rozvíjející obci u Prahy.

Paní Bc. Radka Vladyková je v současnosti starostkou obce Jesenice. Je absolventkou bakalářského oboru Veřejná správa na Metropolitní univerzitě Praha a v současnosti dokončuje navazující magisterské studium v oboru Evropská studia a veřejná správa.

Tématem odborného semináře byla problematika výkonu veřejné funkce starosty s tím, že paní starostka akcentovala představy a ideály, s nimiž do politiky v rámci územní samosprávy šla, a to ve světle skutečné „starostenské reality“, se kterou je každodenně konfrontována v průběhu výkonu funkce starostky. Paní starostka rovněž zmínila (s ohledem na dlouholetou manažerskou zkušenost ze soukromé sféry) hlavní rozdíly mezi fungováním soukromé a veřejné správy, resp. jaké jsou hlavní rozdíly mezi uskutečněním záměru v soukromé sféře na straně jedné a ve veřejné správě na straně druhé.

Podstatnou částí odborného semináře moderovaného JUDr. et Mgr. Pavlem Klímou byla diskuse v návaznosti na dotazy účastníků a podněty zmíněné v průběhu semináře.