06/11/2015 - Souhrnný seminář ke psaní závěrečné práce na MUP

Odborná knihovna Jiřího Hájka organizuje seriál seminářů zaměřených na psaní bakalářské/diplomové práce, jehož součástí je i tento seminář.

TERMÍN: 6. 11. 2015, 15:00

MÍSTO: budova MUP Liberec, místnost č. 41

Přehled seminářů ke psaní bakalářské/diplomové práce