13/11/2015 - Souhrnný seminář ke psaní závěrečné práce na MUP

Odborná knihovna Jiřího Hájka organizuje seriál seminářů zaměřených na psaní bakalářské/diplomové práce, jehož součástí je i tento seminář.

TERMÍN: 13. 11. 2015, 13:00

MÍSTO: budova MUP Hradec Králové, místnost č. P2

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: PhDr. Jan Outlý, Ph.D., Mgr. Filip Rubáček, Ph.D.

Přehled seminářů ke psaní bakalářské/diplomové práce