27/11/2015 - Souhrnný seminář ke psaní závěrečné práce na MUP

Odborná knihovna Jiřího Hájka organizuje seriál seminářů zaměřených na psaní bakalářské/diplomové práce, jehož součástí je i tento seminář.

TERMÍN: 27. 11. 2015, 16:00

MÍSTO: budova MUP Plzeň, místnost č. 2506

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Hana Hlaváčková

Přehled seminářů ke psaní bakalářské/diplomové práce