05/11/2016 - Souhrnný seminář ke psaní závěrečné práce na MUP

Odborná knihovna Jiřího Hájka organizuje seriál seminářů zaměřených na psaní bakalářské/diplomové práce, jehož součástí je i tento seminář.

TERMÍN: 5. 11. 2016, 8:30

MÍSTO: budova MUP Liberec, místnost č. 41

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Přehled seminářů ke psaní bakalářské/diplomové práce