25/11/2016 - Souhrnný seminář ke psaní závěrečné práce na MUP

Odborná knihovna Jiřího Hájka organizuje seriál seminářů zaměřených na psaní bakalářské/diplomové práce, jehož součástí je i tento seminář.

TERMÍN: 25. 11. 2016, 15:30

MÍSTO: budova MUP Hradec Králové, místnost č. P2

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: PhDr. Jan Outlý, Ph.D., Mgr. Filip Rubáček, Ph.D.

Přehled seminářů ke psaní bakalářské/diplomové práce