17/05/2022 - Setkání s příslušníky Vojenského zpravodajství

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha si vás dovoluje pozvat na setkání s příslušníky jediné zpravodajské služby České republiky integrující rozvědnou a kontrarozvědnou činnost.

KDY: 17. května 2022 od 16:00 hod.

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, Praha 10, učebna č. 205

Prosíme zájemce o registraci účasti na registrace.mup.cz.

Na setkání bude představeno vojenské zpravodajství

  • postavení v rámci bezpečnostního systému České republiky
  • rámcové vymezení jeho činností

Zároveň budou nabídnuty možnosti uplatnění absolventů školy v rámci služby

  • podmínky, za jakých se lze ucházet o přijetí do služebního poměru
  • oblasti a činnosti, ve kterých služba nabízí volná místa
  • přijímací řízení, aneb co čeká každého uchazeče před přijetím

Setkání proběhne formou krátké prezentace a dialogu, s dostatečným prostorem pro Vaše dotazy.

Před setkáním doporučujeme navštívit oficiální webové stránky Vojenského zpravodajství www.vzcr.cz

Akce je určená pro studenty se státní příslušností České republiky.