26/04/2018 - Setkání Generálního tajemníka Organizace amerických států Luise Almagra se studenty

Iberoamerické centrum MUP a Středisko Ibero-amerických studií (SIAS) Univerzity Karlovy v Praze zvou zájemce na setkání Generálního tajemníka Organizace amerických států Luise Almagra se studenty.

KDY: 26. 4. 2018, 9:00

KDE: Šporkův palác, FFUK, Hyberská 3, Praha 1, posluchárna 206

Generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro, významný uruguayský a latinskoamerický diplomat a politik, se setká se studenty Střediska iberoamerických studií FF UK a Metropolitní univerzity Praha. Všichni zájemci o problematiku Latinské Ameriky jsou srdečně zváni a vítáni. Jazykem setkání je španělština.