26/02/2015 - Seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců – známky

Katedra průmyslového vlastnictví pořádá seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců pod vedením Jiřího Effmerta.

Seminář vychází z dosavadního průběhu zkoušek patentových zástupců, usilujících o zápis pro ochranné známky a průmyslové vzory. Ve čtyřech hodinách práce se probírají tyto okruhy: Průběh zkoušky na ÚPV, Internet, Doporučeno k prostudování, Všeobecné otázky, Ochranné známky: právní pole, ochranné známky Společenství, ochranné známky podle Mezinárodní úmluvy – Ženeva, Průmyslové vzory ČR, Společenství, Haagský systém , Vybrané související přepisy. Účastník obdrží v předstihu e-mailem  třicetistránkový podklad s otázkami a odpověďmi, které se na semináři budou probírat.

Termín: 26. 2. 2015 od 13 do 16 hod.

Místo: budova MUP Praha-Jarov, Učňovská 100/1, místnost č. 1102 

Přihlášky a bližší informace poskytne Ing. Marta Hošková (hoskova@mup.cz)