29/10/2015 - Seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců – patenty

Katedra průmyslového vlastnictví pořádá seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců pod vedením Ing. Marty Hoškové a Ing. Jana Netušila.

Seminář se týká přihlašování technických řešení k ochraně patentem a užitným vzorem. Zejména se seminář týká podmínek pro získaní ochrany těchto řešení v zahraničí cestou mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a podmínek pro získání Evropského patentu Také budou účastníci seznámeni s řízením o průmyslových vzorech. V rámci semináře budou také popsána opravná řízení proti rozhodnutí jak Úřadu průmyslového vlastnictví tak Evropského patentového úřadu. Seminář má za úkol také seznámit účastníky s nejdůležitějšími zásadami přihlašování technických řešení v zahraničí.

Termín: 29. 10. 2015 od 13 do 16 hod.

Místo: budova MUP Praha-Jarov, Učňovská 100/1, místnost č. 1102 

Přihlášky a bližší informace poskytne Ing. Marta Hošková (marta.hoskova@mup.cz)