06/06/2019 - Seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců – patenty

Katedra průmyslového vlastnictví pořádá seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců pod vedením Mgr. Matěje Machů, Ph.D. a JUDr. Mgr. Michala Pospíšila, Ph.D., LL.M., DBA.

TERMÍN: 6. 6. 2019  od 15 do 17 hod.

MÍSTO: budova MUP Praha-Jarov, Učňovská 100/1,  místnost č. 1305

Seminář se týká přihlašování technických řešení k ochraně patentem a užitným vzorem. Zejména se seminář týká podmínek pro získaní ochrany těchto řešení v České republice a zahraničí cestou mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a podmínek pro získání Evropského patentu. Také budou účastníci seznámeni s řízením o průmyslových vzorech. V rámci semináře budou také popsána opravná řízení proti rozhodnutí jak Úřadu průmyslového vlastnictví tak Evropského patentového úřadu.

Přihlásit se můžete na https://registrace.mup.cz