28/11/2017 - Ruské revoluce 1917 a Československo

V rámci stého výročí ruských revolucí v roce 1917 se dne 28. listopadu 2017 konala v prostorách Metropolitní univerzity na Žižkově konference na téma „Ruské revoluce 1917 a Československo“. Jak vyplývá z názvu, účastníci konference se soustředili na historické události roku 1917 z pohledu vznikající Československé republiky a důsledky těchto událostí pro další osudy naší země.

Konferenci zahájil dr. Jaroslav Fingerland z katedry mezinárodního obchodu. Po úvodním slovu představil všechny řečníky a celou konferenci moderoval. Historik a překladatel dr. Jiří Fiedler se zabýval vznikem Československých legií a jejich   vztahem k měnícím se ruským vládám. Vyústěním bolševické revoluce a občanské války v Rusku v masovou emigraci se zaměřením na ČSR se podrobně věnovala dr. Michaela Kuthanová z Památníku národního písemnictví. Se zamyšlením o obrazu Sovětského svazu v české společnosti po 2. světové válce jako součásti debaty o československé cestě k socialismu vystoupil dr. Jan Bureš, prorektor Metropolitní univerzity a zástupce vedoucího katedry politologie a humanitních studií. Proměnám ruského výtvarného umění v revolučním období se na závěr konference věnovala dr. Lea Melnikovová z katedry mezinárodního obchodu.

Po zajímavé a věcné diskusi se účastníci konference shodli, že téma stále není uzavřené a vyžaduje další odborný výzkum včetně studia archivních pramenů.

Program

Plakát