23/04/2015 - Regulace lobbingu – situace v ČR a ve vybraných zemích

Dne 23. 4. 2015 uspořádalo Centrum srovnávacího evropského a veřejného práva seminář na téma "Regulace lobbingu – situace v ČR a ve vybraných státech". Hostem semináře byl Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D., ředitel Parlamentního institutu.

Host se ve své prezentaci zaměřil na problematiku lobbingu jako způsobu legitimního prosazování zájmů, a to na úrovni parlamentu. Připomněl vývoj regulace lobbingu a přiblížil situaci v některých státech, zejm. v USA, Polsku, Maďarsku a Litvě. V souvislosti s ČR doporučil neregulovat lobbing jako takový, ale změnit stávající zákony, zejména zákon o střetu zájmů, zákon o financování politických stran atp. V navazující diskusi odpovídal na otázky týkající se zejména souvislostí mezi lobbingem a korupcí.
Odborného semináře se zúčastnilo 59 posluchačů.

Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D. je ředitelem Parlamentního institutu. Vyučuje předmět Parlamentní praxe na FF UK v Praze. V minulém volebním období se účastnil projektu Expertních stolů o lobbingu, jehož výstupem byl soubor doporučení k regulaci lobbingu v ČR. Publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech, je spoluautorem knihy Parlament České republiky a Komentáře k Lisabonské smlouvě.