08/03/2016 - Představení doktorského studia

Obory Mezinárodní vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies představí předseda Oborové rady těchto studijních oborů doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, místnost č. 205

KDY: 8. 3. 2016, 16:30

Po představení doktorského studia následuje od 17:00 ukázkový metodologický seminář Discourse Analysis: A Quick Guide (Dr. Evangelos Fanoulis). 

Plakát