07/12/2015 - 10/12/2015 - Poznejte reálnou výuku mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií pořádá 3. ročník akce Týden otevřených přednášek na oboru MVES.

Místo konání:  budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, Praha 10

Termín konání:  7.–10. prosince 2015 (tj. 10. týden zimního semestru 2015/2016) 

Koordinátoři akce: Doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. (milan.vosta@mup.cz), zástupce vedoucího katedry MVES; Ing. Jan Hřích, CSc. (jan.hrich@mup.cz), tajemník katedry MVES

Co lze od akce očekávat?

Zájemci o bakalářské i magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha (MUP) budou mít příležitost poznat prostředí univerzity a reálnou výuku skutečných předmětů z oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (MVES), a to tak, že jim během termínu konání akce bude umožněno navštívit přednášky a semináře vybraných povinných a povinně-volitelných kurzů na bakalářském (celkem 12) a magisterském (celkem 7) stupni prezenční formy studia. V povinně-volitelných kurzech je většinou méně studentů a výuka má ve větší míře interaktivní charakter. Při té příležitosti poznají rovněž osobnosti vybraných pedagogů MUP a styl jejich výuky. Ve středu dne 9. prosince je potom možno návštěvu otevřené přednášky (dle níže uvedené nabídky) přímo spojit s účastí na Dnu otevřených dveří MUP (od 17 hod. v místnosti č. 117).

Pro koho je akce určena?

Přednášky jsou určeny všem zájemcům o studium na MUP z řad studentů středních škol či bakalářských programů z jiných vysokých škol. Zúčastnit se samozřejmě mohou i ostatní zájemci o danou problematiku z řad široké veřejnosti. 

Podmínky účasti

Registrace na příslušnou přednášku na webu http://registrace.mup.cz a dodržení stanovených termínů a doby začátku přenášek, aby nedocházelo k narušování výuky.

Rozpis přednášek přístupných zájemcům o studium oboru MVES