08/09/2014 - 10/09/2014 - Podzimní škola katedry politologie a humanitních studií MUP

Ve dnech od 8. 9. 2014 do 10. 9. 2014 uspořádala katedra politologie a humanitních studií studijní cestu do příhraničního regionu České republiky a Republiky Rakousko, Vitorazska (Waldviertel). Fokusem cesty byla společná česko-rakouská historie 20. století a cílovou skupinou oslovených, jíž si cesta kladla za cíl oslovit, byli studenti středních škol. Konkrétně se jednalo o studenty Německé školy v Praze a Gymnázia Ch. Dopplera.