13/10/2022 - Pilotní testování výukových materiálů v rámci projektu MELIA Observatory

Máme za sebou pilotní testování výukových materiálů v rámci projektu MELIA Observatory. V rámci projektu byly mimo jiné vytvořeny interaktivní prezentace z oblasti mediální gramotnosti pro středoškolské studenty, jejichž testování provedl ve dnech 9. září a 13. října 2022 tým naší univerzity.

Partnerem nám byli studenti SOŠ Jarov, kteří se zúčastili dvou na sebe navazujících lekcí, na nichž se postupně seznámili s tématy Chování na sociálních sítích, Kritické myšlení, Manipulace a propaganda a Politika. Oběma lekcemi studenty provedla vyučující Katedry mediálních studií Mgr. Eva Niklesová, Ph.D. Studenti nám následně dali zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníků, jejichž výsledky budeme v rámci projektu porovnávat s výsledky testování v dalších zemích. Doufáme, že výukové materiály, které jsou veřejně přístupné na webu projektunajdou v budoucnu široké využití.