11/11/2015 - Otevřený seminář katedry mezinárodního obchodu: Guerilla and Viral Marketing

U příležitosti 15. výročí od založení Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. nabízí katedra mezinárodního obchodu možnost všem potenciálním zájemcům o studium nahlédnout přímo do výuky.

Středa 11. 11. 2015, 9:30–11:00

Praktický seminář v rámci kurzu – ukázky virálních reklam
Předmět: Guerilla and Viral Marketing
Obor: International Business
Přednášející: Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
Místo: Prokopova 16, Praha 3 - Žižkov, místnost 202
Pozor: jazykem výuky bude angličtina

Prosíme o rezervaci účasti na http://registrace.mup.cz

Seznam otevřených přednášek katedry mezinárodního obchodu