05/04/2016 - Otevřená přednáška: Úloha top managementu ve firmě

Katedra mezinárodního obchodu nabízí u příležitosti 15. výročí od založení Metropolitní univerzity Praha všem zájemcům o studium možnost nahlédnout přímo do výuky.

V průběhu dubna 2016 budou bezplatně zpřístupněny níže uvedené přednášky z bakalářského oboru Mezinárodní obchod a navazujícího magisterského oboru Regionální studia a mezinárodní obchod. Z bakalářského oboru International Business vyučovaného kompletně v angličtině budou otevřené další 4 přednášky.

Všechny přednášky a semináře budou probíhat v budově MUP Praha-Žižkov, Prokopova 16. Aby byl zájemcům umožněn vstup, je potřeba se nejdéle jeden den před konáním akce registrovat na http://registrace.mup.cz.

Profily jednotlivých vyučujících jsou dostupné na http://mo.mup.cz. Dotazy můžete zasílat na email mo@mup.cz.

Sobota
2.4.2016
13:00–14:30
místn. 101
Obor: Mezinárodní obchod (Bc.), kombinovaná forma výuky
Předmět: Rusko
Přednáška: Úvod do problematiky Ruska
Ing. Jaroslav Fingerland, CSc.
Úterý
5.4.2016
11:40–13:10
místn. 201
Obor: Mezinárodní obchod (Bc.)
Předmět: Základy managementu
Přednáška: Úloha top managementu ve firmě
Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
Čtvrtek
7.4.2016
10:00–11:30
místn. 101
Obor: Regionální studia a mezinárodní obchod (Ing.)
Předmět: Marketingová komunikace
Přednáška: Strategie komunikačního mixu
Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
Čtvrtek
14.4.2016
13:20–14:50
místn. 201
Obor: Mezinárodní obchod (Bc.)
Předmět: Rusko
Přednáška: Ekonomický vývoj Ruska po rozpadu Sovětského svazu
Ing. Jaroslav Fingerland, CSc.
Čtvrtek
14.4.2016
8:20–9:50
místn. 201
Obor: Mezinárodní obchod (Bc.)
Předmět: Základy marketingu
Přednáška: Strategie marketingového mixu
Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
Čtvrtek
28.4.2016
13:20–14:50
místn. 201
Obor: Mezinárodní obchod (Bc.)
Předmět: Rusko
Přednáška: Integrační procesy na postsovětském prostoru
Ing. Lea Melnikovová, Ph.D.

International Business (Bc.):

Monday
11.4.2016
13:20–14:50
Room 302
Course: Introduction to Development Economics
Lecture: Poverty and Income Inequality in Developing Countries
Ing. Tereza Němečková, Ph.D.
Thursday
7.4.2016
9:00–10:30
Room 302
Course: International Trade 2
Lecture: Political and Sociological Aspects of the Formation of Trade Policy
Ing. Arshad Hayat, M.A., MSc.
Wednesday
13.4.2016
12:00–13:30
Room 302
Course: Introduction to Marketing
Lecture: Setting Product Strategy
Philip Jason Katz, B.A.
Wednesday
27.4.2016
12:00–13:30
Room 302
Course: Introduction to Marketing
Lecture: Managing Mass and Personal Communications
Philip Jason Katz, B.A.