13/03/2019 - Neobvyklý test pro studenty Přípravného roku češtiny pro cizince

Ve středu 13. 3. 2019 pořádala Metropolitní univerzita Den otevřených dveří. V plné posluchárně byli, kromě obvyklých zájemců o studium, také studenti Přípravného roku češtiny pro cizince.

Prezentace jednotlivých přednášejících se tak staly testem poslechu a porozumění, které studenti prokazovali správným vyplněním speciálně připraveného dotazníku. Po vyhodnocení odpovědí na všechny čekala „čokoládová“ odměna odstupňovaná podle dosažených bodů.