27/03/2015 - MUP hostí celorepublikový sněm Unie Roska

Dne 27. 3. 2015 od 9:30 hod. se v prostorách Metropolitní univerzity Praha v Dubečské 900/10, Praha 10 bude konat mimořádný celorepublikový sněm Unie Roska ČR.

Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě  spolupracuje s Unií  Roska v ČR a s regionální organizací Roska Praha. MUP bezplatně pronajímá občanskému spolku ROSKA Praha učebny pro odborné přednášky, valné hromady, semináře a podporuje jejich různé akce. 

Na Metropolitní univerzitě v průběhu 12letého trvání sociálního stipendijního programu „Škola bez bariér“ studovalo již cca 240 studentů s pohybovým postižením a z toho cca 150 studentů dokončilo studium bakalářského a magisterského programu. Někteří z těchto studentů mají diagnostikovanou roztroušenou sklerózu. MUP všem studentům s handicapem poskytuje maximální podmínky pro vysokoškolské studium a po jeho skončení snadnější uplatnění na trhu práce.

Vážíme si, že můžeme na půdě univerzity přivítat účastníky tohoto mimořádného sněmu a přejeme úspěšné jednání.