23/11/2018 - Multiple Modernities in Latin America

Mezinárodní konference pořádaná Iberoamerickým centrem Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s oddělením portugalistiky Ústavu románských studií a projektem KREAS Univerzity Karlovy v Praze se zaměřila na analýzu diskursu o modernitě a modernizaci v iberoamerickém politickém a kulturním prostoru. Tázala se, do jaké míry jsou ideje modernity přítomné v historických, ale i aktuálních politických a kulturních debatách v regionu. Je možné hovořit o specificky hispanoamerické či brazilské cestě k modernitě? Nebo lze myšlenku modernity považovat spíše za vnější prvek, které se zde ujal díky koloniální a postkoloniální situaci tohoto regionu?

Jak konstatovala profesorka Nicola Miller z University College London, v Hispánské Americe a Brazílii charakterizuje diskusi o modernitě přesvědčení, že racionalita není a sama o sobě nemůže být dostatečnou zárukou lepší společnosti, pokud ji nedoplňuje estetika, etika a komunikace. Druhým výrazným rysem diskursu o modernitě v regionu je odmítavý postoj k chápání světa prostřednictvím nesmiřitelných rozporů mezi tradičním a moderním, univerzálním a partikulárním, tedy binárních opozic, které se staly základem severoevropského moderního myšlení.

Konference sestávala z několika tematických panelů, jednotlivých přednášek před konferencí i po jejím ukončení, jakož i z neformálních setkání, které oslovily v úhrnu více než stovku účastníků: vědce z Brazílie, České republiky, Velké Británie, Polska, Rakouska, Španělska, Uruguaye a USA, studenty nejrůznějšího stupně studia, představitele diplomatického sboru akreditovaného v ČR, neziskových organizací i širšího publika.

Mezinárodní konference „Multiple modernities in Latin America“ vytvořila unikátní příležitost pro expertní diskusi o hispanoamerickém a brazilském kulturním a politickém regionu.

PROGRAM KONFERENCE

Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.
Metropolitan University Prague
Head of the Ibero-American Centre, TRAMA
Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
Charles University in Prague
Luso-Brazilian Studies Department, KREAS