13/12/2021 - Mezi Moskvou a Bruselem. Ukrajinský energetický sektor na cestě do Evropy

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií si vás dovoluje pozvat na představení odborné kolektivní monografie "Mezi Moskvou a Bruselem. Ukrajinský energetický sektor na cestě do Evropy".

KDY: pondělí 13. 12. 2021 od 16:15 do 17:30 hod.

KDE:
a) budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, místnost č. 305
b) online MS Teams

REGISTRACE

PREZENTUJÍCÍ:
Lukáš Tichý, MUP, editor monografie a moderátor
Marin Laryš, ÚMV, autor první kapitoly
Nikita Odintsov, ÚMV, autor druhé kapitoly
Jana Stehlíková, VŠE, spoluautorka třetí kapitoly
Petr Binhack, DG Energy, Evropská komise, autor čtvrté kapitoly
Jitka Holubcová, Net4Gas, spoluautorka čtvrté kapitoly
Zbyněk Dubský, VŠE, diskutér

Současné rostoucí napětí mezi Evropskou unií na straně jedné a na straně druhé Ruskem a Běloruskem vyvolává opět obavy o bezpečnost dodávek zemního plynu. EU řeší jednak hrozbu běloruského diktátora Lukašenka, který varoval, že zastaví dodávky ruského plynu přes své území do unijních zemí. Zároveň nevyřešenou otázkou zůstává spuštění plynovodu Nord Stream 2, který prosazuje Rusko a některé zainteresované členské státy, zatímco Evropská komise a část unijních zemí se staví k rusko-německému projektu skepticky a podporují zachování Ukrajiny jako tranzitní země.

Prezentovaná monografie se zaměřuje na analýzu plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky, přičemž hlavní důraz je položen na energetické závazky vyplývající od roku 2011 z ukrajinského členství v Energetickém společenství a později z Asociační dohody. Zároveň se monografie věnuje energetickým vztahům mezi Evropskou unií s Ukrajinou a její energetické interakci s Ruskou federací. Autorský tým vycházel ze skutečnosti, že Ukrajina je jednou z významných zemí celé Evropy a z hlediska přepravy strategických surovin z postsovětského prostoru je jedním z klíčových partnerů EU, která je závislá na energetických zdrojích oblasti bývalého SSSR. To je důvod, proč se autorský tým zaměřil na otázku, jak Ukrajina plní své evropské závazky v oblasti energetiky. Pokud jde o časové vymezení, pokrývá monografie období přibližně 30 let, tj. od začátku 90. let minulého století, kdy po rozpadu SSSR vznikla samostatná Ukrajina, do roku 2019 s mírnými časovými přesahy. V tomto období se odehrály všechny zásadní události, jež výrazným způsobem ovlivnily zkoumanou problematiku plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky.