24/09/2021 - Latinos v USA: Jiná menšina? Američtí Hispánci mezi Kennedym a Trumpem

Nová kniha dr. Kateřiny Březinové, která se věnuje americkým Hispáncům v období ohraničeném administrativami Johna F. Kennedyho a Donalda Trumpa, vznikla ve spolupráci nakladatelství Libri a Metropolitan University Prague Press.
Křest knihy a diskuse s autorkou proběhne v rámci veletrhu Svět knihy 24. 9. 2021 v 11–12 hodin.

V průběhu šedesáti let, která symbolicky vymezuje počátek administrativy prezidenta Johna F. Kennedyho roku 1961 a odchod prezidenta Donalda Trumpa z Bílého domu v roce 2021, stali se Latinos spoluaktéry zásadních proměn americké společnosti. Dnes představují téměř pětinu obyvatel USA. Kde se v Americe vzali v tak hojném počtu? Kde stojí v nekončících sporech o výklad americké identity, spočívající v hledání rovnováhy mezi rozmanitostí, která je pro společnost prospěšná, a soudržností, jež je pro ni nezbytná? Představují Latinos cizorodý prvek ohrožující americkou identitu, nebo se postupně stávají součástí amerického kulturního mainstreamu? Nakolik se zúčastňují voleb a do jaké míry mají reálný vliv na dění v USA?

Titul mapuje kulturní dějiny USA se zaměřením na demografickou proměnu jejich obyvatel, na revoluci v mezirasových vztazích, imigraci do USA a nové pohledy na identitu a občanskou sounáležitost. V centru pozornosti má šedesátimilionovou komunitu amerických Latinos. Autorka je navrhuje chápat jako „jinou“ americkou menšinu, která je v USA přítomná přes dvě stě let, a přesto dodnes zůstává zdrojem jistého neklidu. Předmětem jejího zájmu je integrace Hispánců do amerického mainstreamu, ale také migrační, politické a legislativní otázky týkající se této nejpočetnější menšinové komunity v USA.

Napsali o knize:
Téma Latinos v USA je výbušné a současně naprosto klíčové pro další osudy společnosti USA. Kateřina Březinová předkládá velice kvalitní text na mimořádně aktuální a v českém prostředí takřka nereflektované téma. Problematice obyvatel USA hispánského původu se věnuje soustavně, přesně ví, o čem chce psát, její metodologie je promyšlená, opírá se o kvalitní teoretickou práci i o zevrubný terénní výzkum. Vše je podáno jazykem, který je pregnantní, nebulvarizuje, ale ani nenudí a především, nevyhýbá se jednoznačným formulacím tam, kde si to komentované fenomény zaslouží. O tom všem – a o mnohém jiném – píše Březinová zasvěceně, přesvědčivě, fundovaně a zajímavě. Čtenáři určitě nebudou litovat.
doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr., Filozofická fakulta, Ostravská univerzita

Podcast o Latinos v USA: s Kateřinou Březinovou:

Ukázka z knihy

Rozhovor s autorkou:

Publikaci je možné zakoupit v eshopu MUPv síti Kosmas a vašich oblíbených knihkupectvích.

Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. je amerikanistka a vedoucí Iberoamerického centra při katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Zabývá se mezinárodními vztahy, otázkami migrace, menšin a procesy identifikace. Předkládaná práce je výsledkem jejího dlouhodobého působení v USA a Mexiku. Přednášela a vedla výzkumy na University of California, Berkeley, University of Texas, Austin, El Colegio de la Frontera Norte v Tijuaně a El Colegio de México. Aktuálně je součástí mezinárodní výzkumné skupiny Trama na Universidad Complutense v Madridu a působí jako expertní spolupracovnice kulturních a rozvojových projektů Evropské komise a španělské vlády.