21/10/2015 - Křest dvou knih na téma privatizace bezpečnosti

Centrum bezpečnostních studií MUP uspořádalo 21. 10. 2015 křest dvou knih na téma privatizace bezpečnosti, které jsou publikačními výstupy z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby.