20/04/2016 - 22/04/2016 - Košické dni súkromného práva

Katedra průmyslového vlastnictví zajistila pro své doktorandy a učitele účast na mezinárodní vědecké konferenci "Košické dni súkromného práva" na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v rámci připomenutí 15. výročí existence MUP.

Na této mezinárodní konferenci konané ve dnech 20. až 22. dubna 2016 přednesli učitelé a doktorandi v rámci sekce právní ochrany duševního vlastnictví tyto příspěvky: 

  • Souběžná ochrana technických řešení patentem a užitným vzorem
  • Světový systém přihlašování vynálezů a užitných vzorů do zahraničí
  • Rozlišovací způsobilost ochranných známek dle právniho řádu České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických
  • Právní úprava kolektivních ochranných známek v České republice, ve Slovenské republice a ve Spojených státech amerických
  • Soukromoprávní ochrana a vymáhaní průmyslových práv v České republice

Všechny příspěvky jsou obsaženy i v publikaci vydané k této příležitosti, která je k dispozici v Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví na Jarově.

Kompletní program konference na webu Univerzity P. J. Šafárika