09/03/2017 - Konzultace před rigorózním řízením – Politologie

V průběhu jednoho akademického roku jsou vždy vypsány dva termíny pro podávání přihlášek a konání státních rigorózních zkoušek. Před rigorózním řízením se konají konzultace pro uchazeče zaměřené na správné vypracování přihlášky a projektu rigorózní práce.

Konzultace pro obor Politologie:

KDY: 
9. března 2017 v době od 14:00 do 15:00 hod.
16. března 2017 v době od 14:00 do 15:00 hod.

KDE: budova MUP Praha-Jarov, místnost č. 808b (8. patro)

Další informace na stránkách o rigorózním řízení.