04/09/2017 - Konzultace před rigorózním řízením – Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies

V průběhu jednoho akademického roku jsou vždy vypsány dva termíny pro podávání přihlášek a konání státních rigorózních zkoušek. Před rigorózním řízením se konají konzultace pro uchazeče zaměřené na správné vypracování přihlášky a projektu rigorózní práce.

Konzultace pro obor Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies:

KDY: 4. září 2017 v době od 16:00 do 17:30 hod.

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, místnost č. 314

Další informace na stránkách o rigorózním řízení.