05/03/2018 - Konzultace před rigorózním řízením – Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

V průběhu jednoho akademického roku jsou vždy vypsány dva termíny pro podávání přihlášek a konání státních rigorózních zkoušek. Před rigorózním řízením se konají konzultace pro uchazeče zaměřené na správné vypracování přihlášky a projektu rigorózní práce.

Konzultace pro obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví:

KDY: 5. března 2018, 9:00

KDE: budova MUP Praha-Jarov, místnost č. 903 (9. patro)

Prosíme uchazeče, aby předem konzultace ohlásili tajemnici katedry (pv@mup.cz)

Další informace na stránkách o rigorózním řízení.