09/02/2017 - Konzultace před rigorózním řízením – Mediální studia

V průběhu jednoho akademického roku jsou vždy vypsány dva termíny pro podávání přihlášek a konání státních rigorózních zkoušek. Před rigorózním řízením se konají konzultace pro uchazeče zaměřené na správné vypracování přihlášky a projektu rigorózní práce.

Konzultace pro obor Mediální studia:

KDY: 
9. února 2017 v době od 11:00 hod.
3. března 2017 v době od 10:30 hod.

KDE: budova MUP Praha-Jarov, místnost č. 802 (8.patro)

Prosíme uchazeče, aby předem konzultace ohlásili doc. Barbaře Köpplové (barbara.kopplova@mup.cz).

Další informace na stránkách o rigorózním řízení.