07/11/2018 - Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP

Souhrnný seminář pro studenty všech oborů na MUP pořádaný Odbornou knihovnou Jiřího Hájka. Studenti si mohou vybrat ze dvou míst konání, shodný obsah bude prezentován v budově ve Strašnicích i na Jarově.

TERMÍNY SEMINÁŘE:

7. 11. 2018, 16:00–18:30
Budova Praha-Strašnice (Dubečská 900/10, 1. patro, místnost 117)

12. 11. 2018, 16:00–18:30
Budova Praha-Jarov (Učňovská 100/1, 10. patro, místnost 1002)

Obsah semináře:

  1. administrace kvalifikačních prací v SISu - povinnosti, zadávání tématu, odevzdávání, kontrola plagiátu, hodnocení práce, metodologie psaní - důležité informace, zásady ohledně stylu odborného psaní, nejčastější chyby, jak si úspěšně připravit obhajobu práce (Dr. Jan Bureš) 
  2. formální náležitosti podle pravidel pro administraci a psaní kvalifikačních prací na MUP, správná úprava citací a odkazů v textu, vnitřní struktura práce, vnější podoba práce, rešerše na téma kvalifikační práce (Mgr. Petra Hornochová)

Nemusíte se předem registrovat, přijďte načerpat inspiraci v jednom z uvedených termínů!

Souhrnné informace a videa k tématu závěrečných prací naleznete na portálu POINT: point.mup.cz