16/11/2017 - Jak postupovat a čeho se vyvarovat při koupi a prodeji nemovitosti

Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva pořádalo odborný seminář „Jak postupovat a čeho se vyvarovat při koupi a prodeji nemovitosti.“, na němž vystoupil Mgr. Jiří Kulhánek, právník a odborník na nemovitostní právo.

Odborný seminář se věnoval jednotlivým etapám, k nimž dochází při koupi a prodeji nemovitostí, a které musí prodávající či kupující podstoupit. V průběhu semináře byly zodpovězeny především následující dotazy:

  • Jak postupovat při rezervaci nemovitosti a jaké obsahové náležitosti by měla obsahovat rezervační smlouva (ať již je uzavírána přímo mezi prodávajícím a kupujícím či společně s realitní společností)?
  • Jak prověřit právní stav a absenci právních vad nemovitosti?
  • Jakým způsobem v rezervační smlouvě právně ošetřit vrácení rezervační zálohy pro případ, že následně nedojde k uzavření smlouvy o koupi bytu?
  • Jaké obsahové náležitosti musí či byla měla obsahovat smlouva o koupi bytu (popř. smlouva o uzavření budoucí smlouvy)?
  • Jakým způsobem se má bezpečně hradit kupní cena?
  • Kdo a kdy platí daň z nabytí bytu?