07/03/2016 - Jak (ne)postupovat při psaní závěrečné práce

Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva zve zájemce na odborný seminář „Jak (ne)postupovat při psaní závěrečné práce“, na kterém vystoupí JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D.

KDY: 7. 3. 2016, od 16:30

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, místnost 305

Odborný seminář se diskusní formou zaměří na některá úskalí, na něž mohou studenti narazit při zpracování svých bakalářských či diplomových prací. Naznačí nejen to, jak se těchto problémů vyvarovat, ale nabídne i možná řešení komplikací, do nichž se pisatelé již případně dostali.

Tento seminář bude rovněž akcentovat specifika spojená s psaním závěrečných prací na právní témata a v této souvislosti bude věnována pozornost výkladu Doplňujícího pokynu k Závazné metodice pro psaní kvalifikačních prací MUP; tento Doplňující pokyn nedávno vypracovala Katedra právních disciplín a veřejné správy MUP a jeho cílem je v souladu se Závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací MUP blíže specifikovat některá vybraná pravidla spojená s psaním závěrečných prací (tj. prací bakalářských či diplomových) v rámci Katedry právních disciplín a veřejné správy MUP.

JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D. se od počátku své profesní dráhy pohybuje v akademické sféře (katedra správního práva PrF ZČU, katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU, katedra správního práva a veřejné správy VŠKV, katedra právních disciplín a veřejné správy MUP). Kromě toho získával i zkušenosti v legislativě (po dvě volební období jako asistent poslance Parlamentu ČR) či ve vrcholné exekutivě (vykonával funkci ředitele odboru a vrchního ředitele sekce na Ministerstvu spravedlnosti ČR). Působí jako odborník v oblasti veřejné správy a to jak samosprávy (lektor, konzultant a člen expertních orgánů územních samosprávných celků), tak státní správy (člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže).