17/03/2015 - Jak na bakalářské a diplomové práce?

Praktický dvojseminář Odborné knihovny Jiřího Hájka, který se zaměřuje na vybrané problematiky související se zpracováním závěrečných studentských prací.

10:00–11:00 Jak na psaní bakalářské/diplomové práce v MS Word (Filip Rubáček)
– praktické rady u PC, jak v textovém editoru nastavit formátování, styly, stránkování, okraje, jak vytvořit obsah práce nebo jak vytvořit poznámky pod čarou a mnoho dalšího…

11:15–12:15 Jak správně citovat, Vyhledávání v e-zdrojích na téma Vaší bakalářské/diplomové práce (Petra Hornochová)
– správné formy citací a vše k formální úpravě prací podle pokynu na MUP, vyhledávání od stolu svého PC na téma Vaší práce