11/11/2015 - Jak moudře pracovat s mocí

Mgr. Václav Lavička vedl tento odborný seminář formou zážitkového tréninku, v rámci kterého si účastníci přímo vyzkoušeli některé techniky práce s uvědoměním si sil spojených s mocí.
  • Co s námi dělá moc nad druhými lidmi?
  • Jak se projevuje dynamika moci v komunikaci?
  • Jak využít síly spojené s mocí k efektivnějšímu vyjednávání a řešení konfliktů?

Mgr. Václav Lavička je vystudovaným fyzikem, který má za sebou 12 let manažerské kariéry ve velkých korporacích (př. Vodafone, Telefonica O2 či Česka spořitelna). Souběžně s tím již několik let podniká a realizoval několik vlastních inovačních start-up projektů. V posledních letech se věnuje aktivně psychologii, couchingu a spiritualitě. V současné době pomáhá lidem být šťastnější v práci cestou posilování jejich vnitřního leadershipu. Součástí jeho tréninkových metod je i  toto téma, které je v byznysu lehce tabu, a přesto tak zásadní a aktuální.