14/05/2015 - Hrozí světu další finanční a měnové krize?

Na pozvání katedry mezinárodního obchodu a Centra pro studia mezinárodních ekonomických vztahů vystoupil ve čtvrtek 14. 5. 2015 v budově MUP na Žižkově Ing. Martin Záklasník, Ph.D. ze společnosti T-Mobile Czech Republic, který se již od dob svého doktorského studia věnuje otázkám finančních a měnových krizí ve světě.

„Představte si, že sedíte v kině, a najednou někdo zakřičí slovo HOŘÍ!!! S největší pravděpodobností se budete během krátké chvíle tlačit společně s ostatními diváky k nejbližšímu východu“. Podobných přirovnání zachycujících zejména psychologický aspekt globálních finančních a měnových krizí mohli studenti na přednášce dr. Záklasníka slyšet celou řadu. Díky těmto trefným příměrům tak mohli hlouběji nahlédnout do problematiky světových finančních a měnových krizí. Dr. Záklasník jim je přiblížil zejména z pohledu lidského (stádovitého) chování, namísto rozboru modelů, grafů, či vzorců. Podařilo se mu přiblížit studentům odpovědi na otázky, proč a jak vznikla hypoteční krize ve Spojených státech amerických v roce 2008, nebo co způsobilo mexickou finanční krizi v polovině 90. let 20. století, nebo zda Řecko v důsledku vážných hospodářských problémů odejde z eurozóny, či nikoliv. Přednáška byla nejen přínosná a zajímavá, ale stala se i skvělou průpravou ke státnicovým otázkám na toto téma pro studenty magisterského stupně oboru Regionální studia a mezinárodní obchod.