29/03/2016 - Gramatický, pravopisný a stylistický bobřík

Katedra mediálních studií pro vás připravila kompendium toho, v čem se v češtině často chybuje.