09/12/2019 - EU a Afrika: možnosti vzájemného posílení surovinové a energetické bezpečnosti

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií MUP uspořádala kulatý stůl s názvem "EU a Afrika: možnosti vzájemného posílení surovinové a energetické bezpečnosti".

Přednášející:

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. (MUP a MPO)
Ing. Tereza Němečková, Ph.D. (MUP)
Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. (MUP)
Mgr. Vojtěch Šmolík (UHK)

Přetrvávající politická a vojenská nestabilita na Ukrajině doprovázená zhoršením surovinových a energetických vztahů s Ruskem, přiměly EU k rozhodnutí urychlit diverzifikaci surovinových a energetických přepravních tras s cílem snížit svoji závislost na Ruské federaci a posílit surovinovou a energetickou bezpečnost kontinentu. Vedle tradičních oblastí a zdrojových teritorií, na které se EU ve své diverzifikační politice dlouhodobě zaměřuje, zůstává, trochu neprávem, upozaděn region Afriky, který disponuje cca 10 % světových zásob ropy a zhruba stejným podílem světových zásob zemního plynu. Přitom zajištění dodávek ropy a plynu a přístup k energiím společně s rozvojem obnovitelných zdrojů energie a s podporou energetické účinnosti, patří mezi hlavní témata Energetického partnerství EU-Afrika z prosince 2007 – jako jedna z osmi oblastí strategického partnerství mezi EU a Afrikou založeného a realizovaného na základě Společné strategie Afrika-Evropa. Užší surovinové a energetické spolupráci, posílení dodávek surovinových a energetických zdrojů a realizaci přepravních projektů ale brání řada faktorů ekonomického, politického a bezpečnostního charakteru.

Kulatý stůl se zaměřil na představení dvou výzkumných projektů TAČR o surovinovém a energetickém potenciálu vybraných zemí Afriky, které MUP v roce 2019 začala řešit. Cílem je témata obou projektů zasadit do širší diskuze o energetickém aktérství EU a jeho percepci v Africe. Diskutován byl význam energetických zdrojů vybraných zemí Afriky (Nigérie, Ghana, Keňa a Tanzanie) a překážky v možnostech jejich využití pro posílení energetické bezpečnosti EU (ČR). Představeno bylo i Maroko a jeho ambiciózní politika většího využití obnovitelných zdrojů energie jako možný příklad využitelný i pro EU (ČR).