15/03/2018 - Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Ve Vlasteneckém sále Karolína a přilehlých nádherných prostorách proběhla mezinárodní vědecká konference pořádaná katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s katedrou právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha.

Podrobnosti v článku na imupu.