21/03/2018 - Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích

Prezentace knihy dr. Lukáše Tichého z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií.

KDY: 21. 3. 2018, 15:00–17:00

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, místnost č. 205

HOSTÉ: 
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (ÚMV)
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. (VŠE)

Anotace
Monografie se věnuje interakci mezi Evropskou unií a Ruskou federací v sektoru energetiky v letech 2004 – 2014. Spíše než materiálním a institucionálním aspektům energetických vztahů se věnuje ideové stránce vzájemné interakce. Ve snaze překonat v převážné míře pouze materiální a institucionální tj. nediskurzivní způsob nahlížení na energetické vztahy EU a Ruska, hlavním záměrem monografi e je pomocí teoretického rámce, kombinujícího diskurzivní a mimodiskurzivní přístup a výzkum, interpretovat charakter a vývoj diskurzu EU a Ruska o energetických vztazích v letech 2004 – 2014. Na základě diskurzivní analýzy 1167 textových jednotek a řečových dokumentů produkovaných vedoucími představiteli a institucemi EU a Ruska, monografie objevuje tři nejdůležitější diskurzivní formace, které se zaměřují na tři koncepty, kterými jsou: a) integrace, b) liberalizace a c) diverzifi kace. V rámci každého z těchto tří diskurzů EU a Ruska se monografie zaměřuje na analýzu a komparaci jejich obsahu, hlavních témat, vzájemnou percepci Ruska ze strany EU a obráceně, ale i společné a rozdílné znaky a vývoj těchto tří diskurzů. Zároveň se monografie v rámci každého z těchto tří diskurzů věnuje vztahu norem, pravidel a ideových hodnot k pozici a jednání EU resp. Ruska ve vnějších energetických vztazích a tím i jejich vlivu při utváření identity, zájmů a cílů a nástrojů, které k jejich naplnění oba aktéři používají.

Knihu je možné zakoupit v eshopu.